Wolkenstein kastély

Kastély története

A kastély építési idejéről nincs pontos adatunk, de a bejárat két oldalán elhelyezett vasoszlopok az 1850-es években voltak divatosak, ebből arra következtetünk, hogy ebben az időben építhették.

A Kállay család öröklés révén jutott a kastélyhoz, mely 1923-ban került névadójának, a Wolkenstein házaspárnak a tulajdonába. 1939-ben Dr. Kállay Miklósné visszavásárolta, de ekkoriban a család lakóhelyként nem használta ezt az épületet. Kállay Miklós azonban birtokba vette a hatalmas pincét, a Forrástanyáról ideszállított must itt forrt ki. A II. világháború alatt a kastélyban orvosi rendelő, katonai szállás és intézői lakások voltak.

Fennmaradt források szerint az épületben ekkor 31 parkettázott szoba volt, a meleget központi fűtés biztosította. 1947-ben a Földmíves Szövetkezet kapta meg, 1950-ben a Nyíregyházi Gabonaforgalmi Hivatal magtára lett, ezzel az épület sorsa megpecsételődött. Jelentős átépítésen esett át, az épület homlokzati karakteres elemeit lebontották, a nyílászárókat szinte teljesen befalazták, a korábbi belső födémet elbontották és helyette a magtár funkció által megkívánt méretrendben belső fafödémeket építettek. Egészen 1992-ig mezőgazdasági hasznosítás alatt állt.

A kastély most

A kastély a felújítás után önkormányzati használatba került.